portfolio website templates

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

STUDIA I PERSPEKTYWY MEDIOZNAWCZE 3

MEDIA A DEMOKRACJA

Wrocław, 11-12 maja 2020

Call for papers

Szanowni Państwo, kolejny już raz mamy przyjemność zaprosić Państwa na wrocławską konferencję z cyklu „Studia i Perspektywy Medioznawcze”. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 11-12 maja 2020 roku.
Proponujemy, aby tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Media a demokracja”. Rozważania wokół istoty i miejsca mediów w systemach demokratycznych w zasadzie sprowadzają się do jednego wspólnego stanowiska, wyrażającego się w powszechnym uznaniu ich za ostoję i fundament każdego ustroju, u którego podstaw znajduje się poszanowanie uniwersalnych praw człowieka, prawa do wolności, równości i własności. Środki masowego przekazu mają tu odgrywać rolę zasadniczą – strażnika i obrońcy tych praw.
Jednak w obliczu powszechnego przekonania, iż stoimy obecnie u progu radykalnych zmian rzeczywistości społeczno-kulturowej, pojawiają się głosy nawołujące do ponownego rozważenia zagadnienia demokratycznej służby środków masowego przekazu. Hasło rewizji i rekonstrukcji dotychczasowych koncepcji i podejść badawczych odnosi się nie tylko do sfery nauki o mediach i komunikacji, ale jest częścią szerszej dyskusji toczącej się na łamach nauk społecznych, związanej z zachodzącymi we współczesnym świecie zjawiskami i procesami społecznymi, określanymi mianem nowej ery. Epoka postindustrialna, postmodernistyczna czy wreszcie ponowoczesna traktowana jest jako kolejna faza w rozwoju cywilizacji, która jest przeciwieństwem nowoczesności, rzeczywistości uporządkowanej, w której panowały ściśle określone zasady regulujące życie codzienne. Tymczasem współczesną rzeczywistość charakteryzuje przede wszystkim zmienność, a tym samym i nieprzewidywalność, co Zygmunt Bauman określa „płynną nowoczesnością”, a Anthony Giddens nazywa „uciekającym światem”, w którym nikt nie ma pełnej kontroli nad losem. Podczas trzeciej ogólnopolskiej konferencji naukowej z serii Studia i Perspektywy Medioznawcze pragniemy przyjrzeć się zmianom, jakie zachodzą w sferze mediów, tym razem z perspektywy istoty ich działania. Temat pojmujemy dość szeroko, bo taka jest natura samych mediów, ale i demokracji. Dlatego proponowane sesje tematyczne również mają charakter ogólny i stanowią raczej punkt wyjścia dla przedkładanych tematów wystąpień:

Sesje tematyczne

 1. Rola i funkcje mediów w demokracji
 2. Pluralizm mediów
 3. Etyczne i prawne aspekty mediów
 4. Dziennikarstwo i demokracja
 5. Społeczny wymiar mediów i sfera publiczna 
 6. Relacje między mediami a polityką
 7. Media publiczne
 8. Media cyfrowe a demokracja 
 9. Inne

Rada naukowa

 • prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • prof. Jan Zielonka (Oxford University)
 • dr hab., prof. UMCS Ilona Biernacka-Ligięza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr hab., prof. UWr Jerzy Biniewicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab., prof. UWr Igor Borkowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • ks. dr hab., prof. UPJPII Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • dr hab. Jacek Grębowiec (Uniwersytet Wrocławski)
 •  dr hab., prof. UJ Agnieszka Hess (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab., prof. KA Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • dr hab., prof. UW Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab., prof. UJ Beata Klimkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
 •  dr hab., prof. UW Tadeusz Kononiuk (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab., prof. UWr Arkadiusz Lewicki (Uniwersytet Wrocławski)

Ważne daty

Mobirise

do 10.04.2020

przyjmowanie zgłoszeń (poprzez formularz zgłoszeniowy)

Mobirise

do 15.04.2020

informacja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia

Mobirise

do 30.04.2020

przyjmowanie opłat

Miejsce obrad

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski

ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław 

Publikacja

Artykuły o objętości do 40 tys. znaków należy przesłać do 30.07.2020 r. na adres: konferencja.sipm@uwr.edu.pl. Teksty zakwalifikowane przez redaktorów tomu, zostaną opublikowane w recenzowanym tomie, wydanym przez wydawnictwo
z listy ministerialnej. 

Mobirise

Organizatorzy

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski
www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

dr Katarzyna Konarska (katarzyna.konarska@uwr.edu.pl)
dr Paweł Urbaniak (pawel.urbaniak@uwr.edu.pl)
sekretarz konferencji:
dr Paweł Baranowski (pawel.baranowski@uwr.edu.pl)
kontakt: konferencja.sipm@uwr.edu.pl

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz do nas.

Organizator

Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski

Dane kontaktowe

ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław 
Email: konferencja.sipm@uwr.edu.pl
Telefon: +48 71 375 79 00