web templates free download

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

STUDIA I PERSPEKTYWY MEDIOZNAWCZE 2

MEDIA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

Wrocław, 13-14 maja 2019

Call for papers

Cyfrowe media coraz silniej wypierają tzw. tradycyjne, czyniąc wciąż prawdopodobną wizję śmierci mediów drukowanych i stawiając pytanie o przyszły kształt i formę radia i telewizji. W istotny sposób modyfikują charakter każdego
z tradycyjnych sektorów medialnych, otwierając przed nimi nowe możliwości. Będąc istotnym dla nich zagrożeniem i konkurencją, stają się równocześnie impulsem
do poszukiwania skutecznych sposobów komunikowania się z publicznością. Media w cyfrowym wydaniu zyskują przede wszystkim walor interaktywności i możliwość tworzenia spersonalizowanego przekazu. 

Media działające w warunkach cyfrowych zmieniają w istotny sposób relacje między nadawcami i użytkownikami mediów. W coraz większym stopniu dialogizują tę relację, aktywizują odbiorcę przeistaczając go jednoznacznie w użytkownika, coraz bardziej świadomego, ale i kapryśnego, bo mającego wielość alternatyw na medialnym rynku. Cyfrowe modyfikacje mediów determinują wreszcie także przemiany społeczne. W niezwykle skuteczny sposób współczesne media mogą kształtować bowiem codzienność jednostek, kontakt z nimi może zastępować inne formy spędzania wolnego czasu nierzadko zdobywając w tym względzie monopol. Współczesne media mogą tworzyć nowe formy społecznej wspólnotowości, być nośnikiem społecznych trendów i mód, a skrajnie mogą stać się nawet narzędziem mającym wpływ na budowanie nowej społecznej stratyfikacji, dzięki klasyfikowaniu jednostek ze względu na dostęp do medialnego prestiżu. Cyfrowość zmienia media, a media coraz bardziej cyfrowe zmieniają społeczeństwo we wszystkich jego aspektach. 

Sesje tematyczne

 1. Media cyfrowe a dziennikarstwo - dziennikarz w warunkach cyfrowych
 2. Media tradycyjne w środowisku cyfrowym
 3. Rynek mediów, regulacje, pluralizm
 4. Zarządzanie mediami
 5. Odbiorcy w erze cyfrowej 
 6. Etyczne i prawne aspekty komunikacji w cyfrowym środowisku
 7. Przekaz i treść - językowe aspekty cyfrowej mediamorfozy
 8. Nowe gatunki i formy medialne w środowisku cyfrowym 
 9. Komunikowanie polityczne w dobie mediów cyfrowych
 10. Media cyfrowe jako narzędzie komunikacji wizerunkowej
 11. Inne

Rada naukowa

 • prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas (Uniewrsytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • prof. dr hab. Marek Jeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny Zmorzyński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • prof. dr hab. Aleksander Woźny (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab., prof. UMCS Ilona Biernacka-Ligięza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • ks. dr hab., prof. UPJPII Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • dr hab., prof. KA Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • dr hab., prof. UW Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab., prof. UWr Arkadiusz Lewicki (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab., prof. UŚ Zbigniew Oniszczuk (Uniwersytet Śląski)

Ważne daty

Mobirise

do 31.03.2019

przyjmowanie zgłoszeń (poprzez formularz zgłoszeniowy)

Mobirise

do 10.04.2019

informacja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia

Mobirise

do 30.04.2019

przyjmowanie opłat

Miejsce obrad

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski

ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław 

Publikacja

Artykuły o objętości do 40 tys. znaków należy przesłać do 30.07.2019 r. na adres: konferencja.sipm@uwr.edu.pl. Teksty zakwalifikowane przez redaktorów tomu, zostaną opublikowane w recenzowanym tomie, wydanym przez wydawnictwo
z listy ministerialnej. 

Mobirise

Organizatorzy

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski
www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

dr Katarzyna Konarska (katarzyna.konarska@uwr.edu.pl)
dr Paweł Urbaniak (pawel.urbaniak@uwr.edu.pl)

kontakt: konferencja.sipm@uwr.edu.pl

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz do nas.

Organizator

Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski

Dane kontaktowe

ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław 
Email: konferencja.sipm@uwr.edu.pl
Telefon: +48 71 375 79 00