free web templates

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł należy wnieść do
30 kwietnia 2019 roku na konto:

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

68 1090 2503 0000 0001 1131 0115 

(w tytule należy podać nr konferencji: 7003/2967/18 + imię i nazwisko uczestnika).

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, catering, uroczystą kolację oraz koszty przyjętego do druku w monografii zbiorowej referatu, opublikowanego w wydawnictwie z listy ministerialnej.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.03.2019 r. za pomocą formularza:

Organizator

Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski

Dane kontaktowe

ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław 
Email: konferencja.sipm@uwr.edu.pl
Telefon: +48 71 375 79 00