free site design templates

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Program ramowy

Klinika Dziennikarstwa
- edukacja medialna

13.05.2019 - poniedziałek, godz. 9.30-12.00

Uczestnicy

 • prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Jerzy Biniewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • ks. dr hab., prof. UPJPII Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Wiesław Godzic (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)
 • prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)
 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Studia i Perspektywy Medioznawcze 2

Media w środowisku cyfrowym

13.05.2019 - poniedziałek

godz. 9.00 - 16.00 - rejestracja uczestników

13.00 - uroczyste otwarcie konferencji
13.15 - dyskusja panelowa: Odbiorcy, użytkownicy, twórcy - nowe oblicze odbiorcy w komunikowaniu masowym

 • prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • prof. dr hab. Marek Jeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas (Uniwersytet Jagielloński)
 • ks. dr hab., prof. UPJPII Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Zbigniew Oniszczuk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

prowadzenie: dr Katarzyna Konarska i dr Paweł Urbaniak (Uniwersytet Wrocławski)

15.00 - przerwa kawowa
15.30 - 18.00 panele tematyczne
19.00 - kolacja

14.05.2019 - wtorek

9.00 - 11.30 - panele tematyczne
11.30-12.00 - przerwa kawowa
12.00-14.30 - panele tematyczne
14.30 - obiad
15.30-17.00 - Film w środowisku cyfrowym - panel zamykający

 • prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Krzysztof Loska (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Barbara Kita (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) 
 • mgr Adam Wyżyński (FINA)

17.00 - uroczyste zakończenie konferencji

PROGRAM KONFERENCJI

Organizator

Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski

Dane kontaktowe

ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław 
Email: konferencja.sipm@uwr.edu.pl
Telefon: +48 71 375 79 00